Nyheter och rättningar i Aveny 22.1

Version 22.1.1

2021-12-13

Anläggningsredovisning

Enhetens namn hämtas från Bolagsuppgifter och visas i sidfoten på alla avstämningsrapporter i rutin Investeringar

EK-2404

Enhetens namn hämtas från Bolagsuppgifter och visas i sidfoten på alla avstämningsrapporter i rutin Investeringar. Tidigare visades Anläggningsgruppen benämning i sidfoten. Om det finns flera grupper som används för anläggningstillgångar visas även anläggningsgruppens namn tillsammans med eventuellt övriga urval längst upp i rapporterna.

Årets aktiverade pågående investeringar visas på rad Omklassificeringar i avstämningsrapporter

EK-2208

Pågående investeringar som aktiverats under året visas nu på rad Omklassificeringar i rapporterna Sammandrag av årets bokförda händelser och Årsredovisningsnot anläggningstillgångar (tidigare under rad Inköp). I rapport Specifikation av årets bokförda händelser visas årets aktiverade pågående investeringar under rubrik Anskaffningsvärde med texten Omklassficering. Ändringen följer KREDS:s rekommendation hur pågående investeringar ska visas i årsbokslutet.

Ekonomi

Fokus på, och snabbkommando för; urval

EK-2972

I Ekonomisk analys när en ny analysmall väljs eller en ny analys skapas fokuserar markören sig nu i det första möjliga urvalsfältet så att det ska gå snabbt att börja jobba med urvalet.
Det finns nu också ett snabbkommando Alt+V som öppnar det avancerade urvalet som en dialogruta för snabbare åtkomst.

Nya Aveny

Poster som summeras till noll visas i Ekonomisk analys

EK-2939

Alla summeringsbegrepp som i en kolumn summerade till noll doldes tidigare. Nu visas det noll på de summerade raderna för att indikera att det finns underliggande poster som tar ut varandra. Det gäller på alla summeringsnivåer. Öppna ytterligare summeringar eller detaljerna för att se vilka konteringar som tar ut varandra.

Grundinställningen är att detta är påslaget, det är möjligt att slå av funktionen i vänstermenyn i Ekonomisk analys i sektionen Övriga val.
---
Utvecklingen ger även genomslag i Kontoanalysen i Windowsmiljön, och här finns möjlighet att stänga av funktionen via högerklick eller val i funktionsmenyn.

Nya Aveny

Nollor skrivs ut på summeringsbegrepp med underliggande detaljer som tillsammans blir noll

EK-2884

Tidigare visades ingen information förens de underliggande summeringsnivåerna med belopp fälldes ut, nu får användaren en hjälp att veta att det finns belopp eller detaljer som tillsammans blir noll i en viss kolumn på ett visst summeringsbegrepp.

Nya Aveny

Utfällda summeringsnivåer sparas i samband med att egen eller gemensam analysmall sparas

EK-2344

För de analysmallar som sparas av användare, tex egna eller gemensamma analysmallar så sparas även hur många av summeringsnivåerna som är utfällda.

Nya Aveny

Urvalsinformation visas på skärm för grafer

EK-1537

I Ekonomisk analys visas grafer som en dialogruta. Här har tidigare analysnamn ingått men urvalen från sidhuvudet har saknats. Detta är nu tillagt så att Eget urval, Kodbehörighet och Grundurval visas i den övre vänstra delen av dialogrutan.
Sedan tidigare ingick urvalsinformationen vid utskrift av grafen.

Nya Aveny

Leverantörsreskontra

Urval i styrvärde Leverantörsfakturareferens

EK-3543

Gjorde man ett urval i styrvärdet Leverantörsfakturareferens fick man tidigare ett felmeddelande. Det är nu åtgärdat och urvalet fungerar åter igen.

ISO 20022 - redo för Handelsbanken och Danske Bank

EK-3350

Aveny är nu förberett för att kunna skicka betalningsfiler till Handelsbanken och Danske Bank, i formatet ISO 20022.

Ange vilken bank som används

EK-3345

Vid start av rutinen Utbetalningsorder kommer nu en fråga att dyka upp, om vilken bank som används för betalningar av leverantörsfakturor. Frågan behöver endast besvaras en gång. Valet sparas i styrvärdet Utbetalningsvägar, på betalningsvägen Betalningar (ISO 20022). Detta är en del i förberedelsen inför övergång till standardformatet ISO 20022.

Se vilka fakturor som har matchats

EK-3256

Nu finns en ny kolumn som visar vilka leverantörsfakturor som har matchats, både i rutin Leverantörer (flik Reskontra) och i rutin Fakturabevakning (flik Innehåll). På underfliken Betalningar syns också fakturanumret på den matchade fakturan.

Trepunktersknapp i Ankomstregistrering för att kunna välja registrerade leverantörsfakturareferenser

EK-1438

För att enklare kunna hitta redan upplagda leverantörsfakturareferenser som kan användas för automatisk registrering av attestanter och/eller kontering har en trepunktersknapp infogats vid referensfältet i Ankomstregistreringen. Trepunktersknappen öppnar upp styrvärdet Leverantörsfakturareferenser och därifrån går det att välja en referens till fakturan.