Visa hela ändringsloggen

Poster som summeras till noll visas i Ekonomisk analys

Alla summeringsbegrepp som i en kolumn summerade till noll doldes tidigare. Nu visas det noll på de summerade raderna för att indikera att det finns underliggande poster som tar ut varandra. Det gäller på alla summeringsnivåer. Öppna ytterligare summeringar eller detaljerna för att se vilka konteringar som tar ut varandra.

Grundinställningen är att detta är påslaget, det är möjligt att slå av funktionen i vänstermenyn i Ekonomisk analys i sektionen Övriga val.


Utvecklingen ger även genomslag i Kontoanalysen i Windowsmiljön, och här finns möjlighet att stänga av funktionen via högerklick eller val i funktionsmenyn. I kontoanalysen är det dock ej möjligt att se detaljer för valfri kolumn utan endast för analyserad period.