Nyheter och rättningar i Aveny 21.1

Version 21.1.2

2021-01-14

Ekonomi

Kompletterat arkivpaket med skapad datum

EK-2242

Nu kan man se datum för när ett arkivpaket har skapats.

Version 21.1.1

2020-12-17

Anläggningsredovisning

Det går nu att flytta investeringar under pågående inventering

EK-1738

Vid flytt av investering som har en påbörjad inventering visades ett felmeddelande. Detta är åtgärdat och det går nu att flytta en investering under pågående inventering.

Nedskrivning av investeringar

EK-1581

Det var tidigare möjligt att göra felaktiga nedskrivningar på investeringar som redan var fullt nedskrivna. Programmet ska nu blockera så att detta inte är möjligt längre.

Ekonomi

Notnummer visas på skärm

EK-2060

I analysmallar (rapporter) där det ingår kolumnn för notnummer visas dessa nu även på skärmen. Tidigare visades de endast vid utskrift.

Nya Aveny

Datumfält i rutin Bokföringsfil från KOB

EK-2020

Tidigare presenterades datumfältet i en separat kolumn i rutin Bokföringsfil från KOB. Detta är nu ändrat så att datumet istället syns tillagt i texfältet för lättare avstämning av kollekter på balanskonton.

Fakturabild kan skrivas ut vid begränsad behörighet

EK-2016

Som användare i Ekonomisk analys med begränsad behörighet kan du öppna fakturabilden från detalj-visningen via den gröna ikonen för fakturabild. Nu är det även möjligt att från den öppnade fakturabilden skriva ut fakturan. Utskriften når du via den gröna trepunktersknappen i det övre högra hörnet av dialogrutan.

Nya Aveny

Underlag på bokföringsorder blockerades

EK-2013

I GAS kunde endast ekonomer lägga till underlag via trepunktknappen i rutin Bokföringsorder. Detta är nu åtgärdat så att alla som kommer åt rutinen som helhet även kommer åt denna funktionalitet.

Meddelanden i Nya Aveny

EK-1959

Tidigare kunde meddelanden om att en period var klar för analys brytas av då dessa var längre än vad som tilläts. Vi har nu förlängt maxlängden på dessa meddelanden så att de ska komma med i sin helhet.

Utskrift för Dagrapport visar ackumulerat saldo och stigande datum

EK-1927

Dagrapportens utskrift visar detaljer sorterat i stigande datumordning och med ackumulerat saldo.

På skärm kan detaljerna sorteras via klick på kolumnrubriken så att de visas i stigande datumordning. Ackumulerat saldo kan än så länge ej visas på skärm utan endast på utskrift.

Nya Aveny

Meddelande om period klar för analys till färre roller

EK-1888

Från styrvärdet Bokföringsår kan ett meddelande skickas att en period är klar för analys i Ekonomisk analys. Tidigare visades alla användare som hade en roll och en kodbehörighet för analys i listan. Vissa stödroller är nu exkluderade. Det gäller endast GAS-rollerna Nationell systemadministratör, GAS Support, Revision eller Aveny systemansvarig.

Fakturor i SVE-fakturaformat visas i sin helhet

EK-1859

Rättning av tidigare fel då fakturor i SVE-fakturaformat ibland klipptes av på bredden. Nu anpassas viningen så att hela innehållet ska få plats.

Nya Aveny

Borttag av bokföringsfil från KOB

EK-1841

Det har hittills varit möjligt att ta bort bokföringsfiler från KOB i rutin Bokföringsfil från KOB.
En spärr är nu inlagd för att hindra borttag av filer som genererat en bokföringsorder eller en verifikation eller som ingår i en definitvbokförd journal. Övriga filer går fortfarande att ta bort.

Tätare visning i Ekonomisk analys

EK-1839

Informationen i alla analyser visas tätare på skärmen. Detaljerna som kan fällas ut visas också tätare. På så sätt kan mer information göras tillgänglig för dig som användare på samma gång.
Önskar du större eller mindre visning kan du utöver standardinställningen använda din webbläsares möjlighet till att zooma in eller ut för hela sidan.

Nya Aveny

Arkivering av ekonomiinformation

EK-1585

Förberedelser har gjorts för att kunna arkivera ekonomisk information i Aveny. Då ett e-arkiv finns tillgängligt är det meningen att all lagring skall gå direkt dit, men som ett mellansteg tills detta finns på plats kan nu Aveny även lagra internt. Detta krävs för att vi ska kunna komma vidare med arbete inom GDPR för att rensa gammal information ur systemet.

Kundreskontra

Vissa filer kunde inte läsas in i Total IN / Bankgiro Inbetalningar

EK-2044

Det fanns ett problem när filändelsen på denna typ av fil inte endast var skrivet med små bokstäver. Detta resulterade i att filer med ändelsen .txt accepterades av programmet medan exempelvis .TXT inte gjorde det. Det är nu åtgärdat så att alla textfiler ska accepteras oavsett om filändelsen är skriven med små eller stora bokstäver.

Kundfakturor som betalats med för stort belopp

EK-1978

Det fanns tidigare en möjlighet att få negativt restbelopp på debetfakturor i kundreskontra. Detta inträffade när en kund först betalat ett för stort belopp. Sen registrerade man betalningen i rutin Manuell Inbetalning. Om man sen på frågan som kommer upp hur man ska hantera differensen valde att delbetala fakturan så inträffade detta. Hade kunden då betalat in 900kr på en faktura på 800kr så hamnade fakturan på -100kr restbelopp. Detta är nu åtgärdat och du kan inte längre delbetala en faktura med ett belopp större än fakturans belopp.

Leverantörsreskontra

Flytta leverantörsfakturareferenser till annan attestant

EK-1724

Nu är det möjligt att, t ex när en attestant slutar, flytta attestantens leverantörsfakturareferenser till en annan attestant. Funktionen finns i rutin Attestant.
Det fungerar på ungefär samma sätt som när man flyttar en attestants ej attesterade fakturor till en annan attestant.

Rättning avseende funktion "Påminnelser för fakturor som förfaller"

EK-628

I rutin Fakturabevakning finns möjlighet att skicka attestpåminnelser för fakturor som förfaller. Denna funktion finns under övriga funktioner på funktionsmenyn.

Tidigare visades borttagna attestgrupper under listan med attestgrupper i denna funktion. Detta är nu åtgärdat så att listan endast visar upp icke borttagna attestgrupper.

Justering av betalningsdag på icke bankdag

EK-347

Ny funktion för att kunna välja hur betalningsdag ska justeras vid ankomstregistrering av en leverantörsfaktura!

Order/Fakturering

Standard fönsterinställning i rutin orderrader

EK-2008

Valde man "Standard fönsterinställning" i rutin orderrader hamnde rutinen i ett väldigt konstigt läge tidigare. Detta är nu åtgärdat.

Dröjsmålsräntefakturering, val av faktureringsgrupp

EK-1984

När rutinen startas fungerar det nu att välja faktureringsgrupp och endast vald grupp visas i innehållsfliken.

Enheter som kör i GAS använder inte dröjsmålsräntefakturering.

Kopiering av order med referens

EK-1892

Vid kopiering av order med referens följer nu vald referens med till den nya ordern. Tidigare tog programmet inte hänsyn till vald referens utan kopierade med referens från originalordern.

Spärra order till avlidna personer

EK-1651

Webavenys orderrutin kontrollerar nu om en person eller kund är markerad som avliden eller prel avliden. Det går inte att lägga upp en ny kund om personen är avliden. Det går inte heller att registrera en order för en befintlig kund som är avliden.

WebAveny