Visa hela ändringsloggen

Flytta leverantörsfakturareferenser till annan attestant

Leverantörsfakturareferenser används i Aveny bl a för att styra vilka som ska mottagnings- och beslutsattestera en faktura som ankomstregistreras.

Om man vill ta bort en användare som slutar så kontrollerar Aveny att användaren/attestanten inte är kopplad till några fakturareferenser

Om så är fallet så kan man flytta attestantens fakturareferenser till en annan attestant. Det gör man i rutin Attestant, under fliken Attestant.

Här finns en ny kolumn “Har fakturareferenser” där man snabbt ser om attestanten har några fakturareferenser.

Det finns också en ny funktion ”Flytta referenser till en annan attestant” på funktionsmenyn. Klickar man på denna så kommer följande formulär upp.

Här kan man markera de fakturareferenser som man vill flytta och vilken attestant som de ska flyttas till och därefter klicka OK.

Vi har även passat på att anpassa funktionen “Flytta fakturor till annan attestant” så att de två funktionerna blir mer enhetliga.