Visa hela ändringsloggen

Justering av betalningsdag på icke bankdag

Under systeminställningar, flik leverantörsreskontra går det att välja åt vilket håll justering av betalningsdag ska göras.

Valbara alternativ är att systemet antingen alltid ska justera framåt, bakåt eller ställa frågan varje gång vid ankomstregistrering.

För GAS-enheter är det standard att datum sätts tillbaka till närmaste vardag före förfallodatum.

I de fall betalningsdatum blir annorlunda än förfallodatum på grund av icke bankdag visas justeringen tydligt i ankomstregistreringen. När ankomstregistrering sparats visas fältet förfallodatum med blå bakgrund. Håller man markören över fältet visas en informationstext om vad betalningsdatumet blir.