Nyheter och rättningar i Aveny 20.3 för GAS Ekonomi

Version 20.3.2

2020-05-28

Denna version innehåller inga nyheter som berör GAS Ekonomi.

Version 20.3.1

2020-05-28

Budget

Möjlighet att lägga negativa belopp på särskilda ersättningar i rutin Arbetsbudget

EK-1415

Det är nu möjligt att ange negativa belopp vid budgetering av särskilda ersättningar för personal i rutin Arbetsbudget. Negativa belopp kan användas för att motkontera den särskilda ersättningen med förmånsvärdet och endast budgetera personalomkostnadspålägget av förmånen.

Jämförelsesiffror för förgående års budget är rättade

EK-1412

I rutin Arbetsbudget - Personalregister på flik Sammanställning visades fastställd budget för föregående år, även på anställda som inte fanns med i förra årets arbetsbudget. Felet är nu rättat och jämförelsesiffror visas nu bara för anställningsnummer som fanns med i förgående års arbetsbudget.

Ekonomi

Möjlighet att välja alla användare i meddelandefunktionen i Bokföringsår

EK-1242

Meddelandefunktionen används för att meddela användare att en viss period är klar för analys. I nedre delen av meddelandefunktionen behövde man tidigare manuellt bocka i alla användare som skulle meddelas. Nu är det möjligt att både välja och välja bort alla användare på en gång. Enskilda användare kan också bockas ur vid behov. Funktionen ersätter valet av att både ”skicka till alla” och ”välj från lista”.

Funktionen "Lås bokföringsår" är kompletterad med ett antal fält som kommer att behövas för framtida e-arkiveringssystem

EK-358

Funktionen "Lås bokföringsår" är kompletterad med ett antal fält som kommer att behövas för framtida e-arkiveringssystem:
- Organisationsnummer och organisationsnamn för bokföringsåret - obligatoriskt och föreslås från bolagsuppgifter. Kan endast skilja mellan olika bokföringsår om man gjort indelningsändring.
- Datum för när årsredovisningen fastställdes, obligatoriskt.
- Fastställd notering - frivilligt.
- Arkiveringsinformation korrekt - obligatoriskt. Kryssas i när man konstaterat att ovanstående uppgifter är korrekta.

Kundreskontra

Genväg till kund från rutinerna Gravplatser och Kundfakturaanalys visar fel värde för e-faktura

EK-701

Felaktigt värde för e-faktura har tidigare visats i kundrutinen om man valt genvägen i funktionspanelen från rutinerna Gravplatser och Kundfakturaanalys. För att få korrekt värde fick fönstret med kundinformation uppdateras.
Detta är nu rättat så att det korrekta värdet visas direkt.

Leverantörsreskontra

Ändringar kan inte göras på periodiserade rader

EK-1076

För att förhindra problem som uppstår då ändringar görs på en rad som periodiserats, visas nu ett meddelande som informerar om att om ändringarna sparas innebär det att periodiseringarna tas bort.

Order/Fakturering

Visa kundfakturabild i WebAveny

EK-1096

I samband med att ekonomiassistenten fakturerar order som skapats i WebAveny får ordern ett fakturadatum, fakturanummer och en uppdaterad status ”Fakturerad” i WebAveny. Det är nu möjligt att även se kundfakturabilden i WebAveny.

WebAveny

Adress uppdateras vid kopiering av order

EK-1095

När en order kopieras i WebAveny och valet "Använd kund från ursprungsordern" är markerat, hämtas nu automatiskt aktuella kunduppgifter från Avenys kundregister.

WebAveny

Fakturor som täcks av tillgodohavande skrivs nu också ut

EK-522

Kundfakturor som har ett totalbelopp på 0 kronor, på grund av att kunden har ett tillgodohavande som utnyttjats, skickas nu med i kundfakturabuntar till central utskrift. De skrivs ut och distribueras precis som övriga kundfakturor. Detta för att det är viktigt för kunden att få informationen på fakturan även om inget ska betalas.

Bilagor till kundfakturor kunde ibland bli svårlästa vid visning

EK-259

Vi har tidigare haft problem i undantagsfall när bilagor till kundfakturor sparats. Det har inneburit att bilagorna varit svåra eller omöjliga att läsa i Aveny.
Nu är felet åtgärdat och alla bilagor kommer sparas på rätt sätt framöver och kunna visas korrekt.