Tillbaka till ändringslogg

Funktionen "Lås bokföringsår" är kompletterad med ett antal fält som kommer att behövas för framtida e-arkiveringssystem

Kyrkokansliet håller på och utvecklar ett e-arkiveringssystem för ekonomisk information. Arkiveringssystemet kommer att, per bokföringsår, behöva information om aktuellt organisationsnr, organisationsnamn och när årsredovisningen fastställdes. Därför har vi kompletterat funktionen “Lås bokföringsår” med denna information.

E-arkivet är inte färdigutvecklat ännu och arkiveringsfunktionen är inte aktiverad i Aveny. När arkiveringen väl slås på används informationen från dessa fält (dvs. den behöver ej fyllas i på nytt). Ni kommer att få mer information innan någon arkivering aktiveras.