Nyheter och rättningar i Aveny 22.4

Version 22.4.1

2022-09-08

Anläggningsredovisning

Inventeringsrapport kan tas ut efter klarmarkering

EK-4182

I rutin Inventeringsomgång blev rapport Inventering WebAveny blank om den togs ut efter att omgången klarmarkerats. Felet är nu åtgärdat och rapporten kan tas fram även efter att omgången klarmarkerats.

Filtrering i rutin Inventeringsomgång

EK-3835

Nu går det att filtrera på flera olika parametrar i rutin Inventeringsomgång.

Rapport Inventeringslista rättad

EK-3616

Rapport Inventeringslista klippte större investeringsbelopp och beskrivningarna visades i vissa fall inte på rätt rad. Felen är nu rättade och rapporten visar både belopp och beskrivningar korrekt.

Mejlutskick till inventeringsansvarig vid områdesbyte

EK-3158

När område byts på en anläggningstillgång under en inventering, och det nya området inte ingår i den inventeringsansvariges urval, skickas nu ett mejl till den som är inventeringsansvarig för det nya området.

WebAveny

Kommentarsfältet i Inventeringsomgång syns nu oavsett fönsterinställning

EK-2235

Ett fel som gjorde att kommentarsfältet ibland försvann i rutin Inventeringsomgång är nu rättat.

Summering och sidbrytning i inventeringsrapport

EK-1584

Inventeringsrapport WebAveny kan nu summeras på byggnad och/eller område. Även sidbrytning kan väljas i utskriftsinställningarna.

Ekonomi

Rättning på liten skärm i Ekonomisk Analys

EK-4380

Fältet "Välj analys och kodbehörighet" visades inte korrekt på en del mindre skärmar, detta är nu åtgärdat.

Nya Aveny

Leverantörsreskontra

Problem med att få upp varning när attestanter är frånvarande och saknar reserv

EK-4370

I ankomstregistreringen fick man inte upp en varning när en frånvarande attestant valdes på fakturan och saknade någon reserv. Detta har vi nu rättat. I samband med detta rättades även datumintervallet i rutin Attestanter och visar nu från- och tilldatum för frånvaro.

Justeringar i tabellen "Använd referens"

EK-4113

Benämningar och ordning i tabellen "Använd referens" i rutin Leverantör har justerats för att stämma överens med e-fakturaformatet.

Föreslaget utbetalningssätt styrs av markeringen Normal utbetalningsväg

EK-4101

Utbetalningssätt som hör till den utbetalningsväg som har markeringen "Normal utbetalningsväg" föreslås nu i första hand vid registrering av ny leverantör i ankomstregistreringen. Markeringen kan endast göras på en utbetalningsväg.

Kontroll på betalningssättet Kontoinsättning (ISO 20022)

EK-4058

När ISO-betalningssättet Kontoinsättning registreras på en leverantör görs nu kontroll på att kontonumret exklusive clearingnr är max 12 siffror långt och att clearingnummer separeras med ett bindestreck.