Visa hela ändringsloggen

Konteringskoder visas på verifikationsrader i detaljanalys och i verifikation

Konteringskoder visas i en egen kolumn om det finns värden för detta på en verifikationsrad. Kolumnen och värdena visas då en enskild verifikation öppnas. Kolumnen och informationen följer även med på utskrift av verifikation samt vid visning av detaljer på analys-utskrift eller Excelexport med detaljer.

Väljer du att visa detaljer per Verifikationsrad i vänstermenyns sektion för Övriga val och uppdaterar analysen så visas detaljraderna också med kolumn för konteringskod.

Om du tar med detaljer vid utskrift eller export till Excel visas konteringskoderna även där.