Visa hela ändringsloggen

Möjligt att vända löneverifikation och sedan läsa in ny för samma period

Från rutin Bokföringsjournal är det nu möjligt att för verifikationer som skapats från rutin Inläsning av löneverifikation i bokföringsgruppen Löner att skapa en verifikation som helt vänder på bokföringen. Alla rader från ursprungsverifikationen läggs till med omvänt tecken och med all information för kodsträng och anställningsnummer, löneart mm. En referens till den ursprungliga löneverifikationen skapas. Efter detta är det möjligt att läsa in en ny lönefil för samma period.

Utgå från rutin Bokföringsjournal och en löneverifikation. Välj den nya funktionen via funktionsmenyn eller via högerklick.

Ett formulär visas som har informationen om hur vändningen kommer att skapas. Systemet använder informationen från ursprungsverifikationen för att fylla i bokföringsdatum, välja bokföringsgrupp och ange verifikationstext samt ange att en referens ska skapas. Det enda fält som kan modifieras är fritextfältet Notering. Klicka OK för att skapa vändningsverifikationen.

Systemet öppnar nu verifikationen i en version av Inläsning av löneverifikation, och här kan man se att raderna är skapade med omvänt tecken. Klicka på Bokför för att gå vidare.

Information om att en verifikation skapats visas.

Journalen behöver bokföras som vanligt. På flik verifikationer syns texten att det handlar om en vändning av en löneverifikation. Flik Referenser är inte kursiv vilket indikerar att det finns en referens till den ursprungliga verifikationen.

Efter att journalen bokförts kan en ny lönefil för samma period läsas in i rutin Inläsning av löneverifikation. En fråga visas om det är riktigt att en ny verifikation för samma period ska skapas. Svara ja för att gå vidare.

Knappen Bokför är tänd och det är möjligt att gå vidare med den nya verifikationen för perioden.

Efter ändringen finns det tre journaler/verifikationer för samma period och bokföringsgrupp löner. De två första tar ut varandra och den tredje är den nya för perioden.