Visa hela ändringsloggen

Möjligt att se budgetkommentarer i Ekonomisk analys

Det är nu möjligt att se kommentarer som skrivits vid budgetering vid analys i Ekonomisk analys.
Kommentarerna kan skrivas i Excelmallarna, i rutin Arbetsbudget eller i rutin Budget. Efter att budgeten markerats att visas i huvudboken kan nu även kommentarer ses i Ekonomisk analys.

För att se kommentarer behöver några val göras:

  1. Bocka i valet "Visa budgetkommentarer i Ekonomisk analys" i Systeminställningar
  2. Välj att visa budgetdetaljer per budgetrad i vänstermenyn i sektionen "Övriga val"

Efter det visas kommentarerna då detaljerna för en budgetkolumn fälls ut på en budgetrad som har kommentarer.