Visa hela ändringsloggen

Markering på ändrade fält då lokala analysmallar sparas eller redigeras

I Ekonomisk analys kan lokala analysmallar sparas och redigeras. Funktionerna för detta når du längst ner i vänstermenyn.

Informationen om analysmallarna visas i en dialogruta.

  • De fält som ändrats får nu en grön cirkel.
  • Knappen spara tänds endast om något ändrats eller när alla obligatoriska fält har värden.