Visa hela ändringsloggen

Saldolistan visar val på utskrift

I Kundreskontran finns en rapport som heter Saldolista. På sidhuvudet till vänster visas för Saldolistan nu tre olika val vid utskrift för att förtydliga vad utskriften innehåller.
Överst visas vilken typ av information som inkluderas, tex. fakturor, erbjudanden, fakturasaldo eller kontosaldo/tillgodohavanden. Om val görs för Kundtyp eller Kundkategori visas även dessa på sidhuvudet.

Görs urval på Kundtyp eller Kundkategori visas detta nu även i utskriftsdialogen.