Visa hela ändringsloggen

Gul markering på verifikation som inte är definitivbokförd

I Ekonomisk analys kan verifikationer från ej definitivbokförda journaler inkluderas under "Övriga val". Då en verifikation visas i detaljerna visas verifikationsraden med en gul markering för att indikera att denna information är icke-definitivbokförd.

Då verifikationen öppnas visas nu även en cirkel till höger om verifikations-numret.