Visa hela ändringsloggen

Verifikationsrader som är periodiserade visas med symbol och datuminformation

Från detaljvisningen i Ekonomisk analys kan verifikationer öppnas. Om en verifikation innehåller en rad som är periodiserad finns det nu information om detta på raden med visning av en symbol samt kolumner för datum då periodiseringen börjar och datum då periodiseringen slutar. På flik “Kopplade verifikationer” finner man de länkade verifikationerna för när periodiseringen vänds.

På utskrift av verifikation visas de två kolumnerna med information om datum då periodisering startar och de den slutar.