Visa hela ändringsloggen

Kodbehörighetsväxlaren har ny sökfunktionalitet

För användare med kodbehörigheten Hela huvudboken eller en kombinerad kodbehörighet (flera kodbehörigheter av samma typ, t.ex. Min resultatbehörighet) är det möjligt att växla mellan olika kodbehörigheter via sidhuvudet i Ekonomisk analys. Kodbehörighetsväxlarens format är uppdaterat och innehåller ny funktionalitet för att kunna söka efter den kodbehörighet som ska användas. Detta är särskilt användbart om det finns många kodbehörigheter.

Klicka på den gröna texten Kodbehörighet för att öppna kodbehörighetsväxlaren.

Rensa med krysset.

Skriv för att söka.

Bläddra med piltangenterna eller markera med muspekaren.

Välj med klick eller Enter. Vald del-kodbehörighet visas med mörk bakgrund.

Stäng kodbehörighetsväljaren genom att klicka igen på den gröna texten Kodbehörighet eller genom att klicka på en annan plats utanför listan.