Visa hela ändringsloggen

Välj kolumner och gör urval via knappar på sidhuvudet i Ekonomisk analys

Ny knapp för "Välj kolumner" tillagd till vänster om periodväljaren på sidhuvudet för Ekonomisk analys.

Klicka på knappen så öppnas en dialogruta där du kan ställa in vilka kolumner som ska vara synliga i analysen. Alla kolumnmallar finns också valbara.

Nytt format på knappen för "Urval" på sidhuvudet till höger om texten "Eget urval".

Klicka på knappen så öppnas en dialogruta där alla urval kan göras. Alla sparade urval finns också valbara.