Visa hela ändringsloggen

Rad-detaljer som öppnas i radbaserad analysmall kan exporteras till Excel

När en rad öppnas i en radbaserad analysmall så visas förklaringen av kolumnernas innehåll med hjälp av en löpande analys som visas inuti en grå ruta. I det övre högra hörnet finns en trepunktersknapp där du når funktionen "Exportera till Excel". Funktionen fungerar precis på samma sätt som vid export av en vanlig löpande analys. Önskas annan summerings ställs det in via knappen "Välj summering" i det övre vänstra hörnet av rad-detaljsvisningen.

I bilden nedan har raden “Övriga externa kostnader” öppnats. Sortering per verksamhet lagts till och sedan trepunktersknappen klickats för att exportera till Excel.