Visa hela ändringsloggen

Export av budgeterade fördelningar från Personalregistret (för kunder som använder Flex Lön)

I rutin Personalregister kan budgeterade lönefördelningar per anställd exporteras till fördefinierad katalog. Exporten gäller kunder som integrerar med Flex Lön. Innan exporten görs måste arbetsbudgeten bokfördas och överföras till huvudboken. För att exportera fördelningarna klicka på knapp Exportera.

Ett formulär visas som redovisar vilka lönefördelningar som kommer exporteras per anställningsnummer. För att exportera klicka på knapp Exportera till fil.

En csv-fil skapas då och sparas enligt den katalog som angivit i Systeminställningar, Ekonomi flik Budget.

På flik Fördelning per anställd visas nu status Exporterad till fil.