Visa hela ändringsloggen

Tätare visning av valbara kolumner i "Visa som graf" och möjligt att välja till och från alla på samma gång

I Ekonomisk analys är det möjligt att visa en analys som en graf där det översta summeringsbegreppet visas på x-axeln och kolumnerna på y-axeln.
Om många kolumner ingick i analysen tog dessa tidigare stort plats då de hade mycket mellanrum, nu visas de tätare.
Det är nu även möjligt att med ett klick välja till eller från alla kolumner för att sedan justera och lägga till eller dra ifrån enskilda kolumner. En hopfällbar nivå för alla kolumner är tillagd och den öppnas och stängs via klick på den svarta pilen.

Efter att val av kolumner gjorts klicka på knappen "Uppdatera" för att visa grafen med valen. Vill du återgå till startläget kan du klicka på knappen "Återställ" i det övre högra hörnet.