Visa hela ändringsloggen

Nya format för momskoder och nya momskoder

Förändringar avseende momskoder och kopplingen till olika baskonton

  1. Koderna i styrvärdet Momskod har nytt format och nya momskoder är tillagda.
  2. Baskonton i Aveny (om baskonton upplagda enligt Kyrkbas) bör ha momskoder inställda per konto enligt tabellen.

Nytt format på momskoderna.

De första två siffrorna motsvarar fältet på momsdeklarationen. Om det finns baskonton med olika momssatser som kan kopplas till samma fält så efterföljs fältsiffran av ett kolon och tre olika alternativ. 0=oreducerad (nuvarande 25%) , 1=reducerad 1 (nuvarande 12%) och 2= reducerad 2 (nuvarande 6%)

Momskod Benämning Ändrad?
00 Vilande ingående moms  
05 Momspliktig försäljning  
05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad Nytt format
05:1 Momspliktig försäljning, reducerad 1 Nytt format
05:2 Momspliktig försäljning, reducerad 2 Nytt format
06 Momspliktiga uttag  
07 Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning  
08 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet  
10 Utgående moms, oreducerad  
11 Utgående moms, reducerad 1  
12 Utgående moms, reducerad 2  
20 Momspliktiga inköp av varor från annat EU-land  
20:0 Momspl. inköp varor från EU-land, oreducerad Ny kod
20:1 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 1 Ny kod
20:2 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 2 Ny kod
21 Momspliktiga inköp av tjänster från annat EU-land  
21:0 Momspl. inköp tjänster från EU-land, oreducerad Ny kod
Momskod Benämning Ändrad?
21:1 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 1 Ny kod
21:2 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 2 Ny kod
22 Momspliktiga inköp av tjänster utanför EU  
22:0 Momspl. inköp tjänster utanför EU, oreducerad Ny kod
22:1 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 1 Ny kod
22:2 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 2 Ny kod
23 Momspliktiga inköp av varor i Sverige  
24 Momspliktiga inköp av tjänster i Sverige  
30 Utgående moms från inköp, oreducerad  
31 Utgående moms från inköp, reducerad 1  
32 Utgående moms från inköp, reducerad 2  
35 Momsfri försäljning av varor till annat EU-land  
36 Momsfri försäljning av varor utanför EU  
37 Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel  
38 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel  
39 Momsfri försäljning av tjänster till annat EU-land  
40 Övrig momsfri försäljning av tjänster utom landet  
41 Momsfri försäljning köparen skattskyldig i Sverige  
42 Övrig momsfri försäljning  
48 Ingående moms att dra av  
49 Redovisning  
50 Beskattningsunderlag vid import Ny kod
50:0 Beskattningsunderlag vid import, oreducerad Ny kod
50:1 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 1 Ny kod
50:2 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 2 Ny kod
60 Utgående moms på import, oreducerad  
61 Utgående moms på import, reducerad 1  
62 Utgående moms på import, reducerad 2  

Momskoder per baskonto i Aveny bör vara enligt tabellen

Om baskontot kopplas till rätt momskod och en momsrapport tas ut blir momskoderna i rapporten rätt även retroaktivt. Momskoderna korrelerar med fält i momsdeklarationen.

Baskonto Benämning Fr o m T o m Momskod från Momskod Benämning från Momskod
2610 Utgående moms, 25% 1980-01-01 9999-12-31 10 Utgående moms, oreducerad
2611 Utgående moms försäljning inom Sverige, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 10 Utgående moms, oreducerad
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 30 Utgående moms från inköp, oreducerad
2615 Utgående moms import av varor, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 60 Utgående moms på import, oreducerad
2620 Utgående moms, 12% 1980-01-01 9999-12-31 11 Utgående moms, reducerad 1
2621 Utgående moms försäljning inom Sverige, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 11 Utgående moms, reducerad 1
2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 31 Utgående moms från inköp, reducerad 1
2625 Utgående moms import av varor, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 61 Utgående moms på import, reducerad 1
2630 Utgående moms, 6% 1980-01-01 9999-12-31 12 Utgående moms, reducerad 2
2631 Utgående moms försäljning inom Sverige, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 12 Utgående moms, reducerad 2
2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 32 Utgående moms från inköp, reducerad 2
2635 Utgående moms import av varor, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 62 Utgående moms på import, reducerad 2
2640 Ingående moms 1980-01-01 9999-12-31 48 Ingående moms att dra av
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor/tjänst 2019-01-01 9999-12-31 48 Ingående moms att dra av
3413 Uthyrning lokaler, momspliktiga 25% 2019-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
3613 Försäljning av böcker, momspliktig 6% 2013-01-01 9999-12-31 05:2 Momspliktig försäljning, reducerad 2
3615 Försäljning av övriga varor, momspliktig 25% 2005-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
3617 Försäljning av adm. och andra tjänster, momspl.25% 2020-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
3622 Tillfällig uthyrning av personal, momspliktig 25 % 2014-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
3632 Tillfällig uthyrning transportmdl, momspliktig 25% 2014-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
3662 Serveringsintäkter, momspliktigt 12% 2013-01-01 9999-12-31 05:1 Momspliktig försäljning, reducerad 1
3692 Övriga momspliktiga intäkter 25% 2020-01-01 9999-12-31 05:0 Momspliktig försäljning, oreducerad
4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 20:0 Momspl. inköp varor från EU-land, oreducerad
Baskonto Benämning Fr o m T o m Momskod från Momskod Benämning från Momskod
4516 Inköp av varor från annat EU-land, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 20:1 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 1
4517 Inköp av varor från annat EU-land, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 20:2 Momspl. inköp varor från EU-land, reducerad 2
4531 Inköp av tjänster från land utanför EU, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 22:0 Momspl. inköp tjänster utanför EU, oreducerad
4532 Inköp av tjänster från land utanför EU, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 22:1 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 1
4533 Inköp av tjänster från land utanför EU, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 22:2 Momspl. inköp tjänster utanför EU, reducerad 2
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 21:0 Momspl. inköp tjänster från EU-land, oreducerad
4536 Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 21:1 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 1
4537 Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 21:2 Momspl. inköp tjänster från EU-land, reducerad 2
4545 Import av varor, 25 % 2020-01-01 9999-12-31 50:0 Beskattningsunderlag vid import, oreducerad
4546 Import av varor, 12 % 2020-01-01 9999-12-31 50:1 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 1
4547 Import av varor, 6 % 2020-01-01 9999-12-31 50:2 Beskattningsunderlag vid import, reducerad 2