Visa hela ändringsloggen

Omfördelning via personalregister vid integration med Hogia

I rutin Personalregister finns det på fliken Fördelning uppgift om hur den anställdes lön ska fördelas vid inläsning av löneverifikation från Hogia. Om man ändrar denna fördelning retroaktivt så ska Aveny korrigera tidigare fördelad lön i bokföringen enligt den nya fördelningen. Denna funktion tog dock inte hänsyn till att det kan finnas poster som fördelades för den anställde redan i Hogia och fördelade därför felaktigt om även dessa. Nu exkluderas dessa poster i funktionen och omfördelningen görs korrekt.