Visa hela ändringsloggen

Loggning av leverantörer

Loggning av leverantörer

Loggning för leverantörer - standardiserad fr o m 2020-12-01

Eniac har standardiserat loggningen för den leverantörsinformation som visas i ändringsloggen. Denna standardisering gjordes 2020-12-01 vilket innebär att man kan känna sig trygg med att loggen visar rätt information från detta datum.

Loggposter kommer löpande att rensas två år efter att de tillkom.

Funktionen ”Visa ändringslogg” i rutin Leverantörer

Avsikten med Leverantörsloggen är att få information om gjorda ändringar som har bäring på utbetalningar - primärt nya/ändrade leverantörer/kontonummer. Denna information efterfrågas ofta från revisorn.

Ändringsloggen nås från rutin Leverantörer och är åtkomlig för följande roller:

 • GAS – Ekonom, Controller, Revisor
 • Ej GAS – Användare som är markerade som delprogramansvarig för Ekonomi

Öppna rutin Leverantörer, högerklicka på innehållsfliken och välj Visa ändringslogg och därefter Alla leverantörer…

Ange datumintervall för den period som leverantörsändringar ska följas upp för. Klicka sedan på OK.

Leverantörsloggen kommer då att sammanställas för det angivna periodintervallet.

Loggen visar följande kolumner:

 • Datum/tidpunkt
 • Leverantör
 • Loggtyp – tillägg/ändring/borttag
 • Användare – vem har gjort förändringen
 • Fält/Ändring – vad som ändrats, ex namn, kontonummer,  …
 • Värde – värdet för fältet efter förändringen
 • Tidigare värde – värdet för fältet innan förändring

Initialt visas loggen sorterad/grupperad per Datum och därefter sorterad på Leverantör.

Det är möjligt att sortera/gruppera även på andra begrepp genom att klicka på listan under Gruppera på följande begrepp. Man kan på så sätt se alla förändringar som gjort på en viss leverantör eller som gjorts av en viss användare.

I dagsläget visar ändringsloggen information om:

 • Leverantörsnummer
 • Rabatt
 • Spärrad fro m datum
 • Datum för F-skattesedel
 • Organisationsnummer/personnummer
 • Organisationsnamn
 • Betalningssätt, betalningsväg
 • Betalningssätt, typ av betalningssätt
 • Betalningssätt, kontonummer
 • Betalningsvillkor, antal dagar

Det går att ta ut Leverantörsloggen till Excel via knappen ”Exportera till Excel”.