Visa hela ändringsloggen

Visning av verifikation och underlag i ekonomisk analys behörighets-styrt

Möjligheten att från detaljrader i Ekonomisk analys via ett verifikationsnummer öppna verifikationen samt bifogat underlag styrs nu av behörighet till WebEkonomi bokföringsjournal.

Roller som saknar behörighet kan ej öppna verifikationer men kan se fakturabilder. Inställningen motsvarar behörighetsbegränsningen i WebAvenys kontoanalys.

När en detalj öppnas visas verifikationsnummer eller journalnummer i svart text utan länk och fakturabildsikonen visas med grön färg för att betona att den går att öppna.