Visa hela ändringsloggen

Möjlighet att skicka attestpåminnelser automatiskt

Skicka påminnelser automatiskt

För att köra igång automatisk påminnelsehantering behöver Skicka påminnelse automatiskt vara markerad.

Fyll i villkoren och klicka sedan på Spara-knappen. Aveny gör därefter dagligen en kontroll på angivet villkor.

Observera att den automatiska påminnelsehanteringen endast behöver registreras och sparas en gång, då detta slår igenom för alla enhetens användare.

Skicka påminnelser manuellt som tidigare

Vill du köra funktionen manuellt fungerar det precis som förut, med undantag om angivet villkor.

Skicka påminnelse manuellt behöver vara markerad.

Första gången funktionen startas i den nya versionen, behöver villkor för påminnelser anges manuellt. Programmet visar vilka värden som senast använts som en hjälptext.

Fyll i villkoren och klicka sedan på Spara.

För att knappen Nästa ska lysa behöver alla villkor vara ifyllda. Därefter körs funktionen som vanligt och programmet kommer ihåg senast sparade villkor.

Observera att villkoret för påminnelser endast behöver registreras en gång, då det slår igenom för alla enhetens användare.