Visa hela ändringsloggen

Automatiskt uttag av inköpsrapport till Samverkande Inköp

I rutin Systeminställningar, flik Leverantörsreskontra, underflik Inköpsrapport finns en länk för att komma till Samverkande Inköps sida där det finns mer information om det automatiska uttaget.

Här visas också för vilka år som inköpsrapporter automatiskt har skickats in till Samverkande Inköp.

Eniac har fått i uppdrag från Trossamfundet Svenska Kyrkan att ta fram den automatiska funktionen. Det är också beslutat att automatiken ska vara påslagen som standard. Svenska Kyrkan ansvarar för att informera församlingar och pastorat om detta samt om att det finns en möjlighet att manuellt slå av automatiken.

Om det av någon anledning finns ett behov av att slå av automatiken, kan det göras i Systeminställningar, via kryssrutan för “Automatiskt uttag av inköpsrapport”.