Visa hela ändringsloggen

Automatiskt återutskick av attestpåminnelser

Funktionen finns under Systeminställningar, flik Leverantörsreskontra, och kommer automatiskt att vara påslagen hos alla enheter.

När funktionen är påslagen kommer Aveny dagligen att göra en kontroll på om det finns mejl om attest som inte har skickats iväg och då skicka dessa automatiskt.