Visa hela ändringsloggen

Möjlighet att analysera över flera kodbehörigheter

Anta att en verksamhetsansvarig är ansvarig för Barnverksamheten, Ungdomsverksamheten och Vuxenverksamheten i Matteus församling. Ekonomen har lagt upp tre olika kodbehörigheter för att den ansvarige ska kunna följa upp resultatet för dessa verksamheter.

Uppföljning har tidigare kunnat göras på de olika kobbehörigheterna separat, dvs Barnverksamheten för Matteus församling, Ungdomsverksamheten för Matteus församling och Vuxenverksamheten i Matteus församling.

Utöver det så kan man nu följa upp på en övergripande nivå. Om en användare har flera kodbehörigheter av en viss typ, ex resultat, så kommer programmet automatiskt att lägga upp en s k kombinerad kodbehörighet, “Min resultatbehörighet” för den verksamhetsansvarige. “Min resultatbehörighet” omfattar alla kodbehörigheter som är av typen “resultat” för den verksamhetsansvarige och som användaren kan välja att visa i analysmenyn .

Den verksamhetsansvarige kan göra analyser, utskrift mm på den kombinerade kodbehörigheten.

Att “min resultatbehörighet” verkligen omfattar samtliga resultatbehörigheter kan man se om man klickar på i-symbolen i sidhuvudet.

Och man kan snabbt välja någon av de ingående behörigheterna genom att klicka på länken Kodbehörighet, om man vill följa upp på den nivån.

Kombinerade kodbehörigheter kommer att aktiveras för alla enheter som kör Ekonomisk Analys fr o m version 20.5.

Funktionen påverkar endast användare som har flera kodbehörigheter av typerna: resultat, balans eller blandade behörigheter. De användarna kan själv välja om kombinerade kodbehörigheter ska användas och om de i så fall vill att de ingående behörigheterna ska kunna visas i analysmenyn.

Det görs i Redigera analysmenyn, genom att klicka på den gröna funktionsknappen.