Visa hela ändringsloggen

När en avskiljning tas bort tas den avskilda investeringen bort från inventeringsomgången

Om en avskiljning tas bort kontrollerar nu programmet om den avskilda investeringen har en påbörjad inventering och visar då upp ett informationsmeddelande om detta. Vid svar Ja tar programmet bort avskiljningen och den avskilda investeringen från omgången. Samma kontrollfråga visas om en investeringsrad tas bort via knapp ”Ta bort” eller ”Makulering av aktivering”, då investeringsraden finns med i en inventeringsomgång.